END OF SEASON - Spar op til 50% | Shop her
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
END OF SEASON - Spar op til 50% | Shop her
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage

Pressemeddelelse

Den 7. juni 2024

Kaufmann betaler bøde for at få afsluttet sag rejst af Konkurrencerådet vedrørende Kaufmann og HUGO BOSS

I Kaufmanns meddelelse af 6. maj 2024 blev det oplyst, at Sø- og Handelsrettens havde stadfæstet konkurrencemyndighedernes afgørelser i sagen vedrørende Kaufmann og HUGO BOSS.

Konkurrencerådets påstand var, at Kaufmann og HUGO BOSS havde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle fortrolige informationer om priser, rabatter mv. i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden 2014–2017. Omvendt har Kaufmann gennem hele sagen afvist at have foretaget sig noget ulovligt, da udvekslingen af informationer med HUGO BOSS alene var foregået som et helt naturligt led i et vertikalt kundeforhold mellem en leverandør og en forhandler for at opretholde en effektiv lagerstyring.

Sø- og Handelsrettens dom kom i forlængelse af Konkurrenceankenævnets kendelse i sagen, hvor et mindretal (nævnets to juridiske medlemmer) var enige med Kaufmann og stemte for en ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse i sagen, mens flertallet (formanden og de to økonomiske medlemmer) modsat stemte for en stadfæstelse af afgørelsen.

Med henblik på ikke at anvende yderligere ressourcer på sagen har Kaufmann i dag valgt at acceptere at betale en bøde på i alt 6 mio. kr. Derudover har Kaufmanns adm. direktør og en anden ledende medarbejder hver valgt at acceptere at betale to bøder á 120.000 kr. På det grundlag er sagen nu er endeligt afsluttet. I en kommentar til sagen afslutning udtaler adm. direktør Henrik Kaufmann fra Kaufmann:

”Vi har valgt at betale en bøde for at få afsluttet sagen og vi accepterer konkurrence-myndighedernes holdning. Vi ville naturligvis meget gerne have været denne sag foruden, som har kostet betydelige både ledelsesmæssige og økonomiske ressourcer. Samtidig står det klart, at Kaufmann aldrig har haft til hensigt at bryde gældende lovgivning og vurderer heller ikke, at vi i den forbindelse har haft nogen form for økonomisk vinding. Vi har også anvendt lejligheden til via nye interne procedurer at sikre, at en lignende situation ikke kan ske igen. Vi glæder os nu over afslutningen af denne sag og vil herefter se frem af.”

Kaufmann har herefter ikke nogen udeståender med hverken konkurrencemyndighederne eller NSK.

Kontakt

Eventuel henvendelse bedes rettet til:

Poul Lykkesfeldt, Reliance A/S
M: 20 21 71 30
E: [email protected]

Sagen kort

Konkurrencerådet traf den 24. juni 2020 afgørelse om, at Kaufmann og HUGO BOSS havde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle fortrolige informationer om priser, rabatter mv. i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden 2014–2017.

På det grundlag traf Konkurrencerådet afgørelse om at overdrage den tidligere rejste sag mod Kaufmann og HUGO BOSS til NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet).

Udvekslingen af informationer mellem HUGO BOSS og Kaufmann drejer sig om et mindre antal opklarende mails, der blev udvekslet mellem Kaufmanns indkøbere og HUGO BOSS’ forhandlerafdeling. Formålet var udelukkede at gøre Kaufmanns lagerstyring mere effektiv og et ønske om at få forhandlet bedre indkøbsvilkår for Kaufmann. Dette er ifølge Kaufmann en normal kommunikation i et vertikalt kundeforhold. Al korrespondance foregik udelukkende med HUGO BOSS’ forhandlerafdeling, ikke HUGO BOSS’ detailafdeling.

Da Kaufmann ikke var enige i Konkurrencerådets oprindelige afgørelse, besluttede Kaufmann at anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, og siden Konkurrenceankenævnets afgørelse til Sø- og Handelsretten.

Den 6. maj 2024 stadfæstede Sø- og Handelsrettens konkurrencemyndighedernes afgørelser i sagen vedrørende Kaufmann og HUGO BOSS. Det er i den forbindelse, at Kaufmann i dag oplyser, at selskabet samt to ledende medarbejdere i Kaufmann har valgt at betale en bøde med henblik på en endelig afslutning af sagen.