Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
Altid 14 dages returret
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
Altid 14 dages returret

Pressemeddelelse

Den 6. maj 2024

Sø- og Handelsretten har stadfæstet konkurrencemyndighedernes afgørelser i sagen vedrørende Kaufmann og HUGO BOSS. Kaufmann vil nu nærlæse dommen i samråd med virksomhedens juridiske rådgivere og tage stilling til en eventuel anke

Sø- og Handelsrettens har i dag stadfæstet konkurrencemyndighedernes afgørelser i sagen vedrørende Kaufmann og HUGO BOSS. Kaufmann vil nu nærlæse dommen i samråd med virksomhedens juridiske rådgivere og tage stilling til en eventuel anke.

Konkurrencerådets påstand var, at Kaufmann og HUGO BOSS havde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle fortrolige informationer om priser, rabatter mv. i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden 2014–2017. Omvendt har Kaufmann gennem hele sagen afvist at have foretaget sig noget ulovligt, da udvekslingen af informationer med HUGO BOSS alene var foregået som et helt naturligt led i et vertikalt kundeforhold mellem en leverandør og en forhandler for at opretholde en effektiv lagerstyring.

Sø- og Handelsrettens dom kommer i forlængelse af Konkurrenceankenævnets kendelse i sagen, hvor et mindretal (nævnets to juridiske medlemmer) var enige med Kaufmann og stemte for en ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse i sagen, mens flertallet (formanden og de to økonomiske medlemmer) modsat stemte for en stadfæstelse af afgørelsen.

I en kommentar til afgørelsen siger adm. direktør Henrik Kaufmann fra Kaufmann:

”Vi har noteret os Sø- og Handelsrettens stadfæstelse af konkurrencemyndighedernes afgørelser i sagen vedrørende Kaufmann og HUGO BOSS. Vi vil nu sammen med virksomhedens juridiske rådgivere nærstudere dommen for at tage stilling til en eventuel anke.”

Ved siden af sagen ved Sø- og Handelsretten verserer en sag mod Kaufmann ved NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet). Sagen ved NSK har i det store hele været sat i bero mens sagen har været behandlet ved Sø- og Handelsretten. Kaufmann håber på, at sagen ved NSK snart kan finde sin afslutning.

Kaufmann har ikke yderligere kommentarer til sagen før en senere afklaring foreligger.

Kontakt

Eventuel henvendelse bedes rettet til:

Poul Lykkesfeldt, Reliance A/S
M: 20 21 71 30
E: [email protected]

Sagen kort

Sagen vedrørende HUGO BOSS

Konkurrencerådet traf den 24. juni 2020 afgørelse om, at Kaufmann og HUGO BOSS havde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle fortrolige informationer om priser, rabatter mv. i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden 2014–2017.

På det grundlag traf Konkurrencerådet afgørelse om at overdrage den tidligere rejste sag mod Kaufmann og HUGO BOSS til NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet).

Udvekslingen af informationer mellem HUGO BOSS og Kaufmann drejer sig om et mindre antal opklarende mails, der blev udvekslet mellem Kaufmanns indkøbere og HUGO BOSS’ forhandlerafdeling. Formålet var udelukkede at gøre Kaufmanns lagerstyring mere effektiv og et ønske om at få forhandlet bedre indkøbsvilkår for Kaufmann. Dette er ifølge Kaufmann en helt normal kommunikation i et vertikalt kundeforhold. Al korrespondance foregik udelukkende med HUGO BOSS’ forhandlerafdeling, ikke HUGO BOSS’ detailafdeling.

Da Kaufmann ikke var enige i Konkurrencerådets oprindelige afgørelse, besluttede Kaufmann at anke afgørelsen til Konkurrenceankenævnet, og siden Konkurrenceankenævnets afgørelse til Sø- og Handelsretten.

Det er i denne sag, at der i dag er truffet afgørelse.

Sagen vedrørende Ginsborg

NSK (National enhed for Særlig Kriminalitet) har tidligere, sideløbende med ovennævnte sag vedrørende HUGO BOSS, behandlet en anden sag, som vedrører enkeltstående tilfælde af informationsudveksling mellem enkelte ansatte hos Kaufmann og ansatte hos en konkurrent, Ginsborg. Kaufmanns ledelse kendte ikke til informationsudvekslingen, der ophørte tilbage i 2017. Informationsudvekslingen har efter Kaufmanns opfattelse ikke skadet kunderne, omend den ikke burde have fundet sted, jf. gældende lovgivning. Sagen blev afsluttet i 2021 med vedtagelsen af et bødeforlæg.

Kaufmann valgte samtidig at implementere en yderligere præcisering af virksomhedens interne retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne for at sikre, at en lignende situation ikke opstår i fremtiden. Alle ansatte hos Kaufmann er derfor bekendte med, at der ikke må udveksles oplysninger eller koordineres adfærd med konkurrenter.

 

* * * * * * * * * *