END OF SEASON - Spar op til 50% | Shop her
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
END OF SEASON - Spar op til 50% | Shop her
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage

Pressemeddelelse

Den 24. juni 2021

Konkurrenceankenævnet har afsagt kendelse. Konkurrencerådet overdrager sagen til SØIK. Kaufmann afviser fortsat at have overtrådt konkurrenceloven

Konkurrencerådet har i dag truffet afgørelse om at overdrage den tidligere rejste sag mod Kaufmann og HUGO BOSS til SØIK. Konkurrencerådets påstand er, at Kaufmann og HUGO BOSS har overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle fortrolige informationer om priser, rabatter mv. i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden 2014–2017. Konkurrencerådets anmeldelse sker i forlængelse af Konkurrenceankenævnets kendelse i sagen, hvor to ud af nævnets fem medlemmer ellers stemte for en afvisning af sagen.

I en kommentar til afgørelsen siger adm. direktør Henrik Kaufmann fra Kaufmann:

”Vi har noteret os Konkurrencerådets afgørelse om at overdrage sagen til SØIK. Vi mener fortsat, at Kaufmann ikke har overtrådt konkurrenceloven. Informationsudvekslingen mellem HUGO BOSS og Kaufmann var lovlig, da den ikke havde til formål at begrænse konkurrencen og aftale priser, men blot var en naturlig del i et samarbejde mellem HUGO BOSS som producent og Kaufmann som forhandler – en klar såkaldt vertikal relation.”

”Vi vil nu lade sagen gå sin gang og har ikke yderligere kommentarer til sagen.”

Sagen kort

Konkurrencerådet traf den 24. juni 2020 en afgørelse om, at Kaufmann og HUGO BOSS havde overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle fortrolige informationer om priser, rabatter mv. i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden 2014–2017.

Udvekslingen af informationer mellem HUGO BOSS og Kaufmann drejer sig om enkelte opklarende mails, der er udvekslet mellem Kaufmanns indkøbere og HUGO BOSS’ forhandlerafdeling. Formålet var udelukkede at gøre Kaufmanns lagerstyring mere effektiv og et ønske om at få forhandlet bedre indkøbsvilkår. Det er en helt normal kommunikation i et vertikalt kundeforhold, som foregår hver dag i den danske detailbranche. Og al korrespondance foregik udelukkende med HUGO BOSS’ forhandlerafdeling, som har vandtætte skotter til virksomhedens detailafdeling.

Det er fortsat Kaufmanns opfattelse, at den oprindelige afgørelse desværre bar præg af en manglende forståelse hos Konkurrencerådet for den nuværende situation i detailbranchen, hvor mange producenter har en dobbeltrolle som både leverandør og forhandler. Stort set alle Kaufmanns leverandører er i dag således både virksomhedens konkurrenter med egne butikker, webshop mv og samtidig leverandører af kollektioner til Kaufmanns forretninger. Kaufmann har derfor en meget klar holdning til kun at kommunikere med producenternes forhandlerafdelinger, og Kaufmann har en helt normal forhandleraftale med HUGO BOSS, som udelukkede er vertikal. Da Kaufmann ikke var enige i Konkurrencerådets oprindelige afgørelse, besluttede Kaufmann at anke den til Konkurrenceankenævnet.

 

* * * * * * * * * *