Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
Altid 14 dages returret
Gratis levering i DK ved køb over DKK 499
Klimakompenseret levering: 1-2 hverdage
Altid 14 dages returret

Pressemeddelelse

Den 10. september 2021

Kaufmann betaler bøde for at få afsluttet sag rejst af Konkurrencerådet

I Kaufmanns meddelelse af 24. juni 2021 blev det oplyst, at Konkurrencerådet havde truffet afgørelse om at overdrage den tidligere rejste sag mod Kaufmann og HUGO BOSS til SØIK. Konkurrencerådets påstand er, at Kaufmann og HUGO BOSS har overtrådt konkurrenceloven ved at udveksle fortrolige informationer om priser, rabatter mv. i forbindelse med fremtidige udsalg i perioden 2014–2017. Konkurrencerådets anmeldelse skete i forlængelse af Konkurrenceankenævnets kendelse i sagen, hvor to ud af nævnets fem medlemmer ellers stemte for en afvisning af sagen. For yderligere oplysninger om denne sag henvises til selve udtalelsen.

Sideløbende med ovennævnte sag har SØIK behandlet en anden sag, som vedrører enkeltstående tilfælde af informationsudveksling mellem Kaufmann og en konkurrent. Kaufmanns ledelse kendte ikke til informationsudvekslingen, der ophørte tilbage i 2017, og som karakteriseres som forsætlig og groft uagtsomt. Med henblik på ikke at anvende yderligere tidsmæssige ressourcer på sagen har Kaufmann i dag valgt at acceptere at betale en bøde på i alt 3.700.000 kr., hvorved sagen nu er endeligt afsluttet.

I en kommentar til sagen afslutning udtaler adm. direktør Henrik Kaufmann fra Kaufmann:

”Vi har valgt at betale en bøde for at få afsluttet sagen. Den historiske informations-udveksling, der nu har udløst bøden, var i bagatelafdelingen og har ikke haft nogen skadevirkning på markedet, men vi accepterer konkurrencemyndighedernes holdning. Vi glæder os nu over afslutningen af denne sag og vil herefter se frem af.”

”Derudover har Kaufmann besluttet at lade den anden sag vedrørende informations-udveksling mellem Kaufmann og HUGO BOSS gå sin gang ved Sø- og Handelsretten og har ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.”

Der eksisterer ikke yderligere sager for de danske konkurrencemyndigheder i forhold til Kaufmann end ovennævnte to sager.

 

* * * * * * * * * *